Vilkår for kollektiv handling: Mellem institutionelle makrostrukturer og individuelle mikromotiver

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

  Abstract

  Fagbevægelsens situation og opgaver påvirkes af forandringer i de institutionelle makrostrukturer, som indebærer et øget fokus på lønrelativiteter og på at overvåge ens egen faggruppes eller erhvervsgruppes relative position i lønhierarkiet. Dette fokus er ikke nyt, men det er øget, og det er interessant, at aftalemodellen består af på den ene side faglige organisationer, der bekymrer sig om relative lønindplacering, med arbejdsgiverparten som en slags ”opmand”, måske ikke i helt neutral forstand, men alligevel, en part som forsøger at få ændringer og forskydninger i lønstrukturen og løndannelsen til at modsvare behovet for at fastholde og forbedre produktiviteten og konkurrencedygtigheden.
  Disse makroinstitutionelle forandringer vanskeliggør undertiden den faglige koordination, mens sammenholdet trods alt vedligeholdes af de risici, en endnu større fragmentering nemt kunne indebære.
  Endvidere er de individuelle mikromotiver, som er faciliteret af de nævnte makroinstitutionelle forandringer (som også inkluderer forskellige ændringer i lovgivningen), ændringer som har faciliteret større grad af frit valg på det organisatoriske marked, og som indebærer større i leverancen af de individuelle serviceydelser, fagforeningerne oprindeligt blev sat i verden for at levere.
  Det er i disse ændrede vilkår for kollektive handling, i dette krydspres, at fagbevægelsen skal finde ny strategier og definere ny former for solidaritet
  Original languageDanish
  Title of host publicationØkonomi og arbejde i det 21. århundrede : Et festskrift til Flemming Ibsen
  EditorsChristian Lyhne Ibsen, Laust Høgedahl
  Place of PublicationKøbenhavn
  PublisherDjøf Forlag
  Publication date2014
  Pages127-47
  ISBN (Print)978-87-574-3372-2
  Publication statusPublished - 2014

  Cite this