Vejledning for udpegning af områder egnet til etablering af blåmuslingebanker

Pernille Nielsen, Daniel Taylor, Timi Løvholt Banke, Camille Saurel, Andreas Michael Holbach, Jens Kjerulf Petersen

Research output: Book/reportReportResearch

Abstract

Rapporten giver en kortfattet gennemgang af og et overblik over
vigtige kriterier af både praktisk, fysisk og biologisk karakter, der har
betydning for valg af passende lokaliteter til etablering af
blåmuslingebanker. Kriterierne er udvalgt på baggrund af generelle
forhold i danske fjorde og kystområder og vejledningen er tiltænkt som
en hjælp til at planlægge arbejdet.
Original languageDanish
Place of PublicationCenter for Marin Naturgenopretning
Number of pages20
Publication statusPublished - 14. Jul 2023

Cite this