Vækst og vilkår på landet: Viden, visioner og virkemidler

Research output: Book/reportAnthologyResearchpeer-review

Abstract

Formålet med denne antologi er at samle og formidle interessant og relevant viden om udviklingen i landdistrikterne, herunder historiske udviklingstråde og nutidige levevilkår og livsformer. Herudover gives der nogle bud på fremtidige perspektiver, udfordringer og virkemidler.

Bogen er en efterfølger til tre tidligere, lignende udgivelser om udviklingstendenser på landet, nemlig Jessen m.fl. (1997), Svendsen & Tanvig (2007) og Svendsen (2012), alle udkommet på Syddansk Universitetsforlag (tidligere Odense Universitetsforlag).

I alle disse populærvidenskabelige antologier har et vigtigt formål været at bidrage med ny, tværvidenskabelig viden, der kan være med til at nuancere billedet af livet på landet i dag – og som i form af korte, letlæste kapitler henvender sig til både menigmand, journalister, forskere, studerende, interesseorganisationer, foreninger, embedsfolk og politikere.

Bogen er letlæselig og velillustreret. Den består af 20 kapitler, hvor hvert kapitel har et omfang på omkring 10 sider.

Bogen behandler fem aktuelle og indbyrdes tæt forbundne temaer, nemlig 1) Landdistriktspolitik, 2) Udnyttelse af naturressourcer, 3) Beskæftigelse, 4) Migration og 5) Italesættelsen af landdistrikterne.

Redaktører er prof. Gunnar L.H. Svendsen, lektor Jens F.L. Sørensen og prof., centerleder Egon Noe, alle Center for Landdistriktsforskning (CLF), Syddansk Universitet, Esbjerg. Foruden de tre redaktører består bidragsyderne af følgende forskere: Hanne Tanvig, Niels Jørgen Mau, Villy Søgaard, Annette Thuesen, Henning Jørgensen, Karen Refsgaard, Martin Thorsøe, Torben Dall Schmidt, Nicolai Kristensen, Hans Thor Andersen, Helle Nørgaard, Lise Herslund, Dorthe Lund, Karina Sehested, Pia Johansen, Anne-Mette Hjalager, Eva Mærsk og Helle Randløv.
Original languageDanish
Place of PublicationOdense
PublisherSyddansk Universitetsforlag
Number of pages248
ISBN (Print)9788740831559
Publication statusPublished - 2018
SeriesUniversity of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences
Number576
ISSN1602-5962

Cite this