Ulighed i sundhed i et landdistriktsperspektiv: En kortlægning af eksisterende forskning og viden om sundhed og social ulighed i landdistrikterne

Research output: Book/reportReportResearchpeer-review

10 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten er delt op i fire kapitler:
1) En indledning, der rammesætter ulighed i sundhed i et landdistriktsperspektiv og
motiverer rapportens formål.
2) Et metodeafsnit, der beskriver, hvordan undersøgelsen er tilgået og klarlægger
væsentlige begreber og perspektiver.
3) Et kortlægnings- og analyseafsnit, der beskriver resultaterne af undersøgelsen.
Dette afsnit er delt op i fire underpunkter, der hver indeholder en opsamling med
de væsentligste hovedpointer.
4) En opsamling og konklusion, der opsummerer hovedpointerne og -resultaterne i
de tre foregående afsnit.
For den fulde indsigt henviser vi til, at man læser rapporten i sin helhed. Ønsker man
udelukkende at stifte bekendtskab med hovedresultaterne, anbefaler vi, at man læser rapportens indledning, opsamlingerne til de fire underpunkter under kapitel 3 (kapitel 3.1.1,
kapitel 3.2.8, kapitel 3.3.6 og kapitel 3.4.1) samt rapportens opsamling og konklusion
(kapitel 4).
Original languageDanish
PublisherCenter for Landdistriktsforskning
Number of pages43
ISBN (Electronic)9788794345149
Publication statusPublished - 2022
SeriesCLF Report series
Number82
Volume2022

Cite this