Udvikling og testning af det Danske Talentudviklingsmiljø-Spørgeskema (DTS) – et redskab til at måle kvalitet og karakteristika af lokale talentmiljøer

Translated title of the contribution: Can we measure the puls of a talent develop environment?: A pilot study as the first step of the development and validation of a Danish talent developent environment survey

Christian Tolstrup Wester*, Andreas Küttel, Ole Mathorne, Kristoffer Henriksen

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Introduktion: Der er efterspørgsel efter et håndgribeligt forskningsbaseret redskab til at guide forskere og praktikere i arbejdet med kompleksiteten i hele talentmiljøet. Formålet med dette studie er derfor at udvikle og teste et atlet-rapporteret redskab til at måle kendetegn og kvalitet af talentudviklingsmiljøer fra et holistisk-økologisk perspektiv.
Metode: Henriksens (2010) feltstudier, britiske TDEQ (Martindale et al., 2010), øvrig litteratur og nationale anbefalinger dannede udgangspunktet for en række items til måling af psykologiske og psykosociale aspekter ved et talentudviklingsmiljø. Indholdsvalideringen bestod af ekspert- og atletinterviews hvorefter DTS blev administreret til 15-19-årige atleter fra forskellige idrætter. Eksplorativ faktoranalyse (EFA) (N = 111) og en kvalitativ vurdering blev anvendt til at reducere antallet af items og fastlægge faktorstrukturen. Efterfølgende blev en konfirmatorisk faktoranalyse (N = 357) anvendt til at evaluere og bekræfte skalaens faktorstruktur.
Resultater: 33 items fordelt på otte faktorer viste acceptable model fit værdier, undtaget CFI (.851) og TLI (.83) der lå lige under cut-off værdien, og items viste generelt god konvergent validitet. Items mellem faktorerne viste signifikante moderate Spearman korrelationer (r = .16 -.62, p < .001) og en acceptabel Cronbach Alpha reliabilitet for syv faktorer (0.67-0.89) samt én faktor med lav reliabilitet (0.52).
Konklusion: Første udgave af Det Danske Talentudviklingsmiljø-Spørgeskema (DTS) er et skridt på vejen mod et redskab til at evaluere kvaliteten af et talentmiljø og tilvejebringe vigtige anbefalinger til forskning og praksis. Testningen er foregået ved en lille stikprøve, hvorfor fremtidige studier bør undersøge DTS ved en større stikprøve, og undersøge for discriminant
validitet samt for forskelle på tværs af idrætsgrene.
Translated title of the contributionCan we measure the puls of a talent develop environment?: A pilot study as the first step of the development and validation of a Danish talent developent environment survey
Original languageDanish
JournalScandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology
Volume3
Pages (from-to)56-66
ISSN2596-741X
DOIs
Publication statusPublished - 30. Nov 2021

Keywords

  • Talentudviklingsmiljø
  • holistisk-økologisk
  • spørgeskema
  • faktoranalyse

Cite this