Udviklende teammøder med fagligt indhold

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

  Abstract

  Det er den forkerte vej at gå, når CBS-forskerne Hein og Kristensen skriver, at lærerteams for at blive optimeret og for at tilgodese udvikling og videndeling skal effektiveres ved øget teamledelse. Derimod viser projekter på tyve gymnasieskoler over hele landet, at fagdidaktisk fokuserede teammøder faktisk allerede varetager lærernes faglige udvikling og udveksling uden at effektiv ledelse gøres til hovedspørgsmålet. For os at se rejser det et par spørgsmål om, hvordan man forstår den udvikling, der er i gang i gymnasiet. Hvilke briller skal teamarbejde og samarbejde ses igennem? Det er også et vigtigt spørgsmål, når forskere iagttager udvikling. For dem hvis hverdag forskning vedrører, er der gode grunde til at interessere sig for, hvilket blik forskerne anvender.
  Original languageDanish
  JournalGymnasieskolen
  Issue number24
  ISSN0017-5927
  Publication statusPublished - May 2016

  Cite this