Tre modeller om design af robotlæremidler

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterEducation

Abstract

Hvordan kan læreprocesser kvalificeres ved hjælp af eksperimentel udvikling af robotsystemer til brug i undervisningen? Og herunder hvordan kan man tilrettelægge designprocessen således, at potentialerne i teknologien udnyttes optimalt til gavn for slutbrugeren?
Disse spørgsmål besvares i første omgang ved hjælp af tre modeller om læring, robotsystemer og eksperimentel designmetode.
Først introduceres en læringsmodel, hvor der skelner mellem niveauer af deltagelse og refleksion. Modellen beskriver et dynamisk forhold mellem deltagelse og refleksion, som sammenfattes i begrebet medskaben. Med modellen forsøges det, at udvikle et nuanceret sprog til at beskrive kvaliteter ved læring med fokus på deltagelse og refleksivitet.
Dernæst introduceres en robotmodel, med hvilken man har mulighed for at vurdere en robotagents egnethed til brug i undervisning i et interaktions- og kompleksitetsperspektiv. Egnetheden vurderes på baggrund af kompleksitet, adfærd, teknologi og omgivelser.
Til slut introduceres designmodellen, som kombinerer eksperimentel udvikling med målgruppen som deltagere og medskabere. Modellen er et procesværktøj til design af nye læremidler, som har til formål at sikre at potentialerne i teknologien og målgruppen udnyttes. Derudover giver modellen mulighed for at synliggøre ny viden om læringskvaliteter.
Modellerne anvendes på to designeksempler, hvorfra der fremhæves særlig pointer for læring ved design af robotlæremidler.
Artiklen henvender sig til studerende, undervisere og praktikere i professionerne.
Original languageDanish
Title of host publicationTeknologi mennesker faglighed : muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsteknologiopgaver
PublisherVIA Systime
Publication date2012
Pages79-104
Chapter3
ISBN (Print)978-87-92711-28-1
Publication statusPublished - 2012

Cite this