Transport cycling behavior: Associations between the built environment and transport cycling in Denmark

Thomas Madsen

Research output: ThesisPh.D. thesis

1499 Downloads (Pure)

Abstract

Fysisk inaktivitet er et stigende problem for sundheden i de fleste vestlige lande hvilket har store omkostninger, både samfundsøkonomisk og for folks velbefindende. Aktiv transport f.eks. gang eller cykling kan derfor potentielt medføre 30 minutters moderat til hård fysisk aktivitet de fleste af ugens dage.

Sammenhængen mellem det bebyggede miljø og fysisk aktivitet er blevet studeret mere intensivt de senere år, specielt i forhold til gang og flere studier viser en positiv sammenhæng mellem de fysiske omgivelsers karakteristika (walkability) og gang. Sammenhængen i forhold til cykling er mindre klar men nogle studier viser en sammenhæng mellem walkability og cykling.

Formålet med denne afhandling er at generere viden om den mulige sammenhæng mellem omgivelserne og cykling som transport i Danmark. Afhandlingen består af tre dele. Del 1 er en gennemgang af den tilgængelige viden om cykling som transport, hvilke faktorer der påvirker graden af cykling samt hvordan det bebyggede miljø påvirker cykling, Del 2 beskriver og opsummerer de tre artikler der testede ovennævnte sammenhæng mellem omgivelserne og aktiv transport samt udviklede nye buffertyper i forhold til transport cykling. Del 3 indeholder en diskussion af de kognitive mediatorer der påvirker folks dømmekraft og beslutninger i hverdagen i relation til cykling og med specielt fokus på nudging.
Translated title of the contributionTransportcykling og adfærd: Sammenhængen mellem det bebyggede miljø og transportcykling i Danmark
Original languageEnglish
Supervisors/Advisors
  • Troelsen, Jens, Principal supervisor
  • Schipperijn, Jasper, Co-supervisor
Publisher
Publication statusPublished - 20. Dec 2013

Cite this