8 Downloads (Pure)

Abstract

Peak-interviewet er en særlig effektiv metode til at gøre ubevidste menneskelige ressourcer bevidste. Fokuspersonen (den interviewede) interviewes om en selvvalgt, personlig succesoplevelse. Coachen (intervieweren) spørger ind til processen, som ledte hen til denne succes. Herved afdækkes en række forhold, som lå til grund for succesen. Fokuspersonen får herigennem en bevidsthed om succesforløbet samt hvilke betingelser og sammenhænge, som lå til grund for succesen. Denne bevidsthed kan herefter anses for en ny ressource for fokuspersonen til håndtering af de udfordringer, som fokuspersonen ønsker at tage op (nye mål eller nye processer). Nærværende notat beskriver, hvad der menes med et peak-interview, peak-interviewets teoretiske fundament samt metodikken til at foretage et tillidsfuldt og effektivt peak-interview.
Original languageEnglish
Number of pages36
Publication statusPublished - 2017

Cite this