The Challenged Locality & the Entrepreneurial Local State

Jens Kaae Fisker

Research output: ThesisPh.D. thesis

Abstract

Rumlige reorganiseringer, på alt fra lokale til globale skala, påvirker i dag aktører
på forskelligartede lokaliteter verden rundt. Denne ph.d.-afhandling omhandler
udfordrede lokaliteter i et skandinavisk perspektiv. Disse forstås som lokaliter,
hvor lokale aktører konfronteres af en mangfoldighed af udfordringer, der på den
ene eller anden måde vedrører lokalitetens rumlige positionering. Afhandlingen
beskæftiger sig specifikt med kommunale aktørers reaktion på disse udfordringer.

Empirisk undersøges praksis-transformationer blandt kommunale aktører
på en udfordret lokalitet i det Region Nordjylland: Frederikshavn Kommune. I
1998-99 blev den lokale økonomi ramt af et dobbelt slag, der i yderste instans kan føres tilbage til rumlige processer på større skala. Det lokale skibsværft bukkede endelig under for det pres som globale forandringer i værftsindustrien lagde på værfter over hele Europa igennem 1980'erne og 1990'erne. Samtidig ophørte den lukrative toldfrie handel, som det lokale handelsliv, hoteller og restauranter ellers havde levet godt af i årtier. Den lokale krise, der fulgte indvarslede begyndelsen på en række praksis-transformationer, der ændrede de kommunale aktørers syn på egne roller.

Afhandlingens hovedresultater er præsenteret gennem et narrativ, der
beretter om disse ændringer som de har udfoldet sig over de sidste 15 år. På baggrund af dette inddeles omstillingsprocessen inddelt i fem forskellige transformationsfaser: (1) et iværksættende retningsskifte, (2) en konsolideringsfase, (3) en periode domineret af strukturreformen i 2007, (4) en fase hvor iværksættende praksis recentreres i en ny form, og (5) en reflekterende og mere forsigtig fase, hvor aktører forsøger at forstå den praksis-udvikling de har været igennem. Beslutningen om at medfinansiere denne afhandling skal ses som et element i denne femte fase.

Med udgangspunkt i disse resultater udfordrer afhandlingen konventionelle
tanker om iværksættende kommunal praksis. Ydermere forsøger den at konstruere begyndelsen til et begrebsapparat, der kan assistere en eventuel gentænkning af dette felt på en måde, der er mere sensitiv overfor iværksættende praksisformer, som ikke følger den smalle neoliberal sti. Dette begrebsapparat er baseret på en kombination af tværfaglige kilder og interaktion med det empiriske felt. Afhandlingen bidrager som sådan til forskningsdagsordener rettet imod udfordrede lokaliteter, små byer, urban governance, og iværksætteri.
Original languageEnglish
Publisher
Publication statusPublished - 2013

Cite this