Telemedicin - en mulighed til kvinder der føder ambulant?

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearchpeer-review

Abstract

Formål og baggrund: Længden af hospitalsophold efter fødsel er afkortet i løbet af de sidste 10-20 år. Udfordringen bliver at sikre ’at den observation og understøttelse af mor og barn, der tidligere fandt sted under indlæggelse, fortsat sikres efter ambulant fødsel eller tidlig udskrivelse’ (SST 2009, s.36). Det overordnede formål er at udforske om telemedicin kan være en mulig løsning, når kvinder udskrives ambulant.

Design og metoder: Projektet er et aktionsforskningsprojekt, nærmere bestemt arbejdes der ud fra Participartory Design. Metodologien er baseret på deltagelse af brugerne, og det kombinerer brugen af kvalitative metoder som deltagerobservation og interviews, og intervention. Projektet er gennemført i tre faser.

Første fase: Identificering af problemer og formulering af visioner. Formålet var at identificere de nybagte familiers behov de første syv dage efter fødslen. Næste skridt var at formulere visioner for barselsperioden.

Anden fase: Forankring af visioner - design, udvikling og test. Formålet var at diskutere visionerne og de foreslåede løsninger, og herfra udvikle og teste en it- løsning. En app blev udviklet og testet sammen med ti familier.
Tredje fase: Evaluering af it-løsningen med fokus på hvordan sygeplejerskerne og de nybagte familier oplever brug af en app efter ambulant fødsel.

Foreløbige resultater:

Den første fase af undersøgelsen understreger behovet for et individuelt barselsforløb, hvor der er opfølgende støtte efter udskrivelsen og hvor familierne oplever, at de har mulighed for at komme i kontakt med sundhedsvæsenet. Vi har designet og udviklet en app, med følgende funktionaliteter, som forventes at opfylde behovene hos de nybagte familier: Asynkron kommunikation, hvor familierne kan sende beskeder, inklusiv billeder og videooptagelse døgnet rundt til barselssygeplejersker. Notifikationer, hvor familierne løbende får tilsendt meddelelser og information, der er tilpasset babyens alder. En vidensbase, hvor familierne kan søge i informationsmateriale og vejledningsvideoer, som er udarbejdet af fagprofessionelle.

Konklusion: De foreløbige resultater viser, at app’en opfylder familiernes behov, da familierne oplever at modtage individualiseret information og vejledning, samt at de har mulighed for kontakt til sundhedsvæsenet. Det ser ud som der er potentiale for at sikre tryghed i barselsperioden efter ambulant fødsel med brugen af sundhedsteknologi. Det forventes, at de endelige resultater vil belyse, hvordan teknologien kan udvikles gennem brugerinddragelse for at sikre støtte og tryghed for nybagte familier efter ambulant fødsel.
Original languageDanish
Publication date2014
Publication statusPublished - 2014
EventÅben Forskerdag - TRINITY Hotel & Conference Centre, Fredericia, Denmark
Duration: 24. Apr 201424. Apr 2014
Conference number: 2014

Conference

ConferenceÅben Forskerdag
Number2014
LocationTRINITY Hotel & Conference Centre
Country/TerritoryDenmark
CityFredericia
Period24/04/201424/04/2014

Cite this