Telehealth rolle i relationen mellem borgeren med en psykisk lidelse og sundhedsprofessionelle – et systematisk review

Sally Wulff Jørgensen, Kim Lee (Member of author group), Esben Nedenskov Petersen (Member of author group), Søren Harnow Klausen (Member of author group), Birgitte Nørgaard

Research output: Contribution to conference without publisher/journalPosterCommunication

Abstract

Baggrund: Brugen af forskellige former for telehealth, fra e -mails til apps og online programmer er steget markant de seneste år. Telehealth kan anvendes som en måde at overkomme barrierer forbundet med psykiatrisk behandling, herunder begrænset adgang til sundhedstilbud, stigmatisering og isolation.
Formål: Studiet havde til formål at undersøge meninger og erfaringer fra mennesker med psykisk sygdom i relation til telehealth, herunder deres oplevelse med telehealths rolle i deres behandling.
Anvendte metoder: Studiet blev gennemført som et systematisk review. Søgestrategien blev udviklet ved hjælp af PEO-framework. For at et studie blev inkluderet skulle det omfatte voksne mellem 18 og 65 år med psykisk sygdom, defineret som depression, angst, bipolar lidelse, skizofreni eller personlighedsforstyrrelse, samt rapportere, hvordan patienterne oplevede telehealth i deres behandling. Søgningen blev udført fra 5. april til 29. juni 2020 i 5 elektroniske databaser. De inkluderede studier blev kritisk vurderet ved hjælp af CASP -tjeklisterne af to uafhængige forskere og data analyseret tematisk.
Konklusion: Behandling, hvor telehealth indgår, giver mennesker med psykisk sygdom indsigt og færdigheder, der hjælper dem med at klare hverdagen. Endvidere giver telehealth mulighed for at de kan tage mere kontrol over sin egen mentale sundhed. Når der indgår en app, har de mulighed for at følge udviklingen, så de oplever sig mere involveret i deres behandling. Det er vigtigt at inkludere mennesker med psykisk sygdom i beslutningen om, hvorvidt telehealth skal være en del af deres behandling. Samtidig er det også vigtigt, at såvel mennesker med psykisk sygdom som deres behandlere får hjælp til at implementere telehealth. Slutteligt viser studiet at telehealth kun bør være et supplement til og ikke en erstatning for det fysiske møde i behandlingen.
Nøgleord: Telehealth, psykiatri.
Original languageDanish
Publication dateFeb 2022
Publication statusAccepted/In press - Feb 2022

Cite this