Abstract

Baggrund og Formål
De centrale sundhedsfaglige personer i Fælles Akut Modtagelser (FAM) er læger og sygeplejersker, og fysioterapeuter bliver i stigende omfang tilknyttet. Internationalt bliver de fysioterapeutiske kompetencer anvendt til skadestuepatienten med muskuloskeletale problemer og den ældre og skrøbelige patient, som henvises til Akutmodtagelsen. Eksisterende undersøgelsers primære fokus har været organisatorisk effekt eller betydning.
Formålet med projekt TEAK- FysioTErapi i AKutafdelingen er, at undersøge effekten af en fysioterapeutisk funktionsevnevurdering til ældre medicinske patienter henvist til Akutafdelingen, samt at undersøge hvorledes de interdisciplinære samarbejdspartnere vurderer fysioterapeutens betydning for det akutte patientforløb i en dansk kontekst.
Metoder og Design
Projektet består af fire delstudier: et litteraturstudie, et tværsnitstudie der undersøger fysioterapeutens interdisciplinære betydning, et randomiseret klinisk parallelforsøg med fokus på effekten af fysioterapi og et follow up-studie.
Denne præsentation fokuserer på de to sidstnævnte.
I RCT studiet måles effekten af en systematisk funktionsevnevurdering efterfulgt af eventuel fysioterapeutisk indsats samt formidling af vurderingen til interdisciplinære og tværsektorielle samarbejdspartnere.
Vigtigste variable
Stoletesten 30s- RSS, Barthel-20 og patientens self-efficacy.
Foreløbige resultater
Da projektet planlægges som et endnu ikke iværksat ph.d. studie, er der på nuværende tidspunkt ingen resultater, i stedet præsenteres resultatet af udviklingsprojektet: Betydningen af ergoterapi- og fysioterapiinterventioner i Akut Sengeafsnit, Kolding Sygehus, set i et tværfagligt perspektiv
Original languageDanish
Publication date2013
Number of pages1
Publication statusPublished - 2013

Cite this