Systematiske og målrettede individorienterede forebyggelsesindsatser: Anbefalinger til fremtidige indsatser

Research output: Book/reportReportResearchpeer-review

29 Downloads (Pure)

Abstract

Rapport fra Statens Institut for Folkesundhed og Forskningsenhed for Almen Praksis , SDU

Fokus på forebyggende helbredstjek i ny rapport

En ny rapport peger på, hvilke faktorer man skal være opmærksom på, når man planlægger og udfører helbredstjek, der skal forebygge kronisk sygdom relateret til sundhedsadfærd.

Hvad skal man være særligt opmærksom på, når man planlægger og udfører forebyggende helbredstjek til borgere, der har forhøjet risiko for at udvikle kroniske sygdomme?

Spørgsmålet er yderst aktuelt, da flere og flere danskere netop får kroniske sygdomme relateret til sundhedsadfærd, såsom hjertekarsygdom, KOL og diabetes.

En ny rapport udarbejdet af forskere fra Statens Institut for Folkesundhed og Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU samler derfor erfaringer fra tidligere forsøg med forebyggende helbredstjek og peger på, hvilke overordnede faktorer, der har indflydelse på om forebyggende helbredstjek får den ønskede virkning.

Rapporten trækker på dansk og international videnskabelig litteratur på området og samler op på erfaringer fra danske forebyggelsesprojekter med helbredstjek til borgere gennem interviews og workshops med forskere og fagpersoner.

Rapporten inddrager dermed ”tavs viden” – det vil sige viden, der ikke er offentlig tilgængelig, men som stammer fra de professionelle, der har udført og evalueret de tidligere forebyggelsesprojekter med helbredstjek.

Rapporten kommer med i alt ni anbefalinger til, hvad man bør være opmærksom på, når man planlægger nye forebyggende indsatser.

Undersøgelsen er finansieret af Steno Diabetes Center Nordjylland, Steno Diabetes Center Aarhus, Steno Diabetes Center Odense, Steno Diabetes Center Sjælland og Region Syddanmark.

Kontakt
Lektor Trine Thilsing, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU, e-mail tthilsing@health.sdu.dk, tlf: 65507195, eller
Adjunkt Marie Broholm-Jørgensen, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, e-mail: mbro@sdu.dk, tlf.: 6550 7819.
Original languageDanish
PublisherSyddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed
Number of pages117
ISBN (Electronic)978-87-7899-574-2
Publication statusPublished - 2022

Cite this