Nova ved indbringelse af huslejenævnsafgørelser for domstolene

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

 

I tvister, der efter LL eller BRL behandles i huslejenævnet i 1. instans, er parterne ifølge retspraksis i større udstrækning afskåret fra at påberåbe sig nye beviser, herunder syn og skøn, påstande og anbringender, når sagen indbringes for domstolene. Dette må umiddelbart betragtet være i strid med almindelige forvaltningsretlige principper for domstolsbehandling af forvaltningsakter. Formålet med artiklen er med det udgangspunkt at analysere retstilstanden og vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang den er utilpasset.

Original languageDanish
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Pages (from-to)561-566
Number of pages5
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - 14. Mar 2008

Cite this