Stigende ledighed og funktionærbeskyttelse - Hvad betyder det?

Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

Abstract

Mange har en forestilling om, at den danske arbejdsmarkedsmodel og det fleksible danske arbejdsmarked bl.a. indbefatter en næsten total aftalefrihed i ansættelsesspørgsmål lovmæssigt set. Denne forestilling er ikke så lidt af en myte. Der er en reel fælles beskyttelse for flertallet af lønmodtagere, og denne beskyttelse udspringer i høj grad af lovgivningen, primært funktionærloven, men også af de kollektive overenskomsters udvidelse af denne lovs dækningsområde.

I Danmark har man via funktionærloven skabt to niveauer for lovmæssig ansættelsesbeskyttelse: Funktionær eller ikke-funktionær. Lønmodtagere, der direkte er dækket af denne lov udgør i dag godt halvdelen af samtlige lønmodtagere. Via aftalemodellen har arbejdsmarkedets parter imidlertid været i stand til at flytte ganske store grupper fra ikke-funktionærer til gruppen af funktionærer, nemlig som aftalefunktionærer. Det drejer sig om godt hver ottende af samtlige lønmodtagere, som har opnået funktionærbeskyttelse qua en kollektiv aftale, og et ganske betydeligt tal.

Funktionæransættelse er altså langt den dominerende ansættelsesform herhjemme i dag, eftersom denne ansættelsesform omfatter samlet set seks ud af ti lønmodtagere (64%) på det danske arbejdsmarked.

Overenskomstansættelse uden funktionærstatus omfatter derimod kun en tredjedel (32%) af samtlige ansatte, og rent individuelle ansættelser uden funktionærstatus kun omfatter 4% af samtlige. Disse sidstnævnte 4% omfatter paradoksalt nok det, man kan kalde yderpolerne på arbejdsmarkedet, både en lille gruppe af de meget privilegerede og en noget større gruppe af de meget lidt privilegerede.

 

Original languageDanish
JournalUgebrevet A4
Issue number17
Pages (from-to)22-23
ISSN1602-1630
Publication statusPublished - 11. May 2009

Cite this