Sportspsykologi under OL: En dansk sejler-besætning i modvind

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

At præstere til De Olympiske Lege (OL) er en unik udfordring for både atleter, trænere og sportspsykologer. Denne artikel er en personlig beskrivelse af og refleksion over en konkret sports-psykologisk intervention. Interventionen havde til formål at hjælpe en sejlerbesætning til at præstere ved OL, den ultimative sportsbegivenhed. Artiklen beskriver de specifikke strategier, som sportspsy-kologen anvendte til at hjælpe to sejlere med at forberede sig, præstere og håndtere livet efter OL. Be-sætningen oplevede, at forberedelserne frem mod OL gik godt, men under OL oplevede de en betyde-lig modvind (metafor for modgang). Denne case er et eksempel på tæt sammenhæng mellem forsk-ning og praksis. Interventionen var et eksempel på evidensbaseret praksis og den efterfølgende evalu-ering fik betydning for fremtidig praksis. Efter OL blev interventionen evalueret og på baggrund af denne evaluering (samt mange flere) besluttede Team Danmarks sportspsykologiske team at integrere mindfulness og mere acceptbaserede tilgange i deres praksis og i teamets professionelle filosofi. Nog-le af nøgleelementerne i denne tilgang er; at være tilstede i nuet; at acceptere at tanker og følelser kommer uden nødvendigvis at handle på dem; samt at afklare sine personlige værdier og leve efter dem. Disse processer er vigtige for atleter, men lige så vigtige for sportspsykologen, som også for-ventes at være rolig, fokuseret og stå fast – selv i den stærkeste vind.
Original languageDanish
JournalScandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology
Volume1
Issue number1
Number of pages9
ISSN2596-741X
DOIs
Publication statusPublished - Oct 2018

Cite this