Skriv i samfundsfag

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

3 Downloads (Pure)

Abstract

Artiklen diskuterer, hvordan faglig skrivning og feedback kan fungere som tænkningens værktøj og være redskab til at lære samfundsfag. Artiklen indledes med en teoretisk præsentation af, hvad det vil sige, at skrivning er tænkningens værktøj, og den peger på, at det er væsentligt at være opmærksom på faglig skrivning på sætnings- og afsnitsniveau, og hvordan valid samfundsfaglig kausalitet kan konstrueres på dette niveau. At mestre dette må antages at være en forudsætning for at tilegne sig den fulde samfundsfaglige diskurs. Endvidere peger den på, at det er en god ide, hvis eleverne anvender skrivningen som medie til at sammenfatte den viden, de har produceret i et forløb – og gerne gør det i de samfundsfaglige genrer At organisere arbejdet på denne måde er en givende arbejdsform. Derefter følger tre afsnit, hvor forfatteren viser og analyserer, hvordan man kan arbejde med elevfeedback til andre elevers tekster, hvordan man kan dekonstruere og give feedback til en synopsis i kultur- og samfundsfagsgruppen, og hvordan en klasse kollaborativt kan arbejde med skriftligt at dokumentere den viden, de har produceret i et forløb. Det styrker deres beherskelse af den samfundsfaglige diskurs, og det gør dem fortrolige med og forbereder dem til eksamensskrivning. Data for analyserne stammer fra et interventionsprojekt, som forfatteren har gennemført med kolleger fra et gymnasium/hf.
Original languageDanish
JournalPOLIS - Tidsskrift for samfundsfagsdidaktik
Volume2021
Issue number2
Pages (from-to)107-118
Publication statusPublished - 3. Mar 2021

Cite this