Skattefri virksomhedsomdannelse udskudt skat i teori og praksis vedrørende goodwill

Ole Friis, Niels Hvid Enevoldsen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I forbindelse med vedtagelsen af af Årsregnskabsloven i 1981 blev regnskabsreglerne og skattereglerne adskilt. Der er dog forsat områder, hvor en endelig adskillelse ikke har fundet sted. I fagkredse har det gennem snart adskillege år været drøftet, hvorledes man i praksis skulle håndtere udskudt skat for goodwill ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Probelmfeltet bliver ikke enklere af, at også selve målingen af goodwill er vanskelig. Regnskabsaflæggelsen er således belastet af uklarheder, og det er ønskeligt, at der blev skabt klarhed over opgørelsen, enten i form af en ændring af det gældende cirkulære eller bedre endnu: at cirkulæret blot henviste til reglerne i Årsregnskabsloven.
Udgivelsesdato: 8. december
Original languageDanish
JournalRevision & Regnskabsvæsen
Issue number12
Pages (from-to)88-93
Number of pages5
ISSN0034-6918
Publication statusPublished - 8. Dec 2008

Cite this