Sand-capping - et nyt marint virkemiddel

Mogens Flindt, Troels Lange, Nicolaj Aaskoven, Nele Svenja Wendländer, Rune Steinfurth, Benjamin Nielsen, Erik Kristensen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

Bunden i mange af vores fjorde er efter mange års næringsstofberigelse
blevet dækket af mudder. Ålegræs kan derfor ikke længere få
rodfæste, og fjordbunden ophvirvles så hyppigt, at de forringede lysforhold
hindrer opnåelse af en god miljøtilstand. SDU fik i 2016 ansvaret
for at teste det marine virkemiddel sand-capping, som potentielt
kan forbedre både lysklimaet og ålegræssets
forankringskapacitet.
Original languageDanish
JournalVand & Jord
Volume4
Pages (from-to)165-168
Number of pages4
ISSN0908-7761
Publication statusPublished - 4. Dec 2019

Cite this