Sammenhængen mellem skærmtid og fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos børn: en systematisk litteraturgennemgang

Line Grønholt Olesen, Peter Lund Kristensen, Martin Rasmussen, Anders Grøntved

Research output: Book/reportReportResearch

445 Downloads (Pure)

Abstract

Rapporten rummer en systematisk sammenfatning af tidligere undersøgelser af sammenhængen mellem brug af digitale skærmmedier og henholdsvis daglig fysisk aktivitet og stillesiddende tid blandt børn og unge. Ligeledes er formålet at sammenfatte undersøgelser, der har undersøgt betydningen af brug af aktiv skærmtid (exergaming) for børn og unges daglige fysiske aktivitet og stillesiddende tid.

Begrebet aktiv skærmtid dækker over en type af computerspil, der er udviklet til at integrere fysisk aktivitet ind i spillet, og det rummer derved et potentiale for at fremme børn og unges fysiske aktivitet.

Litteraturgennemgangen er gennemført for Sundhedsstyrelsen af Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.
Original languageDanish
Place of PublicationOdense
PublisherForskningsenheden Exercise Epidemiology & Center for Forskning i Børn og Unges Sundhed (RICH). Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Number of pages116
Commissioning bodySundhedsstyrelsen
Publication statusPublished - 8. Sept 2020

Cite this