Sammenhængen mellem de gymnasiale udannelsers dannelsesaspekt og valg af arbejdsformer

Peter Hobel (Producer)

Research output: Non-textual formSound/Visual production (digital)Communication

Abstract

På denne vodcast diskuteres sammenhængen mellem de gymnasiale uddannelsers dannelsesaspekt og valg af arbejds- og undervisningsformer.
I forbindelse med arbejds- og undervisningsformer skelnes der mellem socialformer (undervisningens organisering) og aktivitetsformer (den aktivitet lærere og elever er involveret i), og disse to kategorier kobles med de fire læringsrum (tavleundervisning, værkstedsundervisning, klassedialog, gruppe- og projektarbejde).
Derefter diskuteres det, hvordan disse kategorier kan anvendes, når man skal beskrive en undervisning, hvor eleverne approprierer de kulturelt overleverede resurser i fagene med henblik på at tilegne sig handlekompetence. Det understreges, at i Klafkis forstand er man dannet, hvis man har handlekompetence, og på den baggrund diskuteres det didaktiske hvorfor (fagenes begrundelse), hvad (stofudvælge i fagene) og hvordan (organiseringen af undervisningen).

Original languageDanish
Publication date2010
Publication statusPublished - 2010

Cite this