The association between attachment and delay in the diagnosis of cancer in primary care

Research output: ThesisPh.D. thesis

Abstract

Den praktiserende læge spiller en særlig rolle for udredningen, når patienten kommer med symptomer på kræft. Men hvilke psykologiske karaktertræk påvirker det diagnostiske forløb? En ny afhandling fra Aarhus Universitet har undersøgt, hvad tilknytningsstil betyder for kræftudredning. Studiet viser, at tilknytningsstilen hos både patienter og læger ser ud til at påvirke længden af intervallerne inden for kræftdiagnosticeringen i almen praksis. Kvindelige og mandlige patienter synes at have forskellige mønstre, når man ser på sammenhængen mellem tilknytningsstil og længde af både patientinterval (tidsperioden fra patienten oplever det første symptom, til patienten søger lægehjælp) og lægeinterval (tidsperioden fra patientens første symptompræsentation, til lægen henviser patienten til videre udredning). Resultaternes kompleksitet betyder, at der ikke kan gives klare retningslinjer for, hvordan læger bør behandle patienter med forskellige tilknytningsstile. Men det kan være værdifuldt at være opmærksom på, hvordan både lægens og patientens tilknytningsstil kan påvirke det kliniske arbejde.
Translated title of the contributionSammenhæng mellem tilknytning og forsinkelser i kræftdiagnose i almen praksis
Original languageEnglish
Place of PublicationAarhus Universitet
Print ISBNs978-87-90004-77-4
Publication statusPublished - 13. Jan 2015
Externally publishedYes

Cite this