Sammenfatning af erfaringerne med opfølgende hjemmebesøg i ti kommuner: Baseret på fem omkostningsanalyser med særligt fokus på de kommunaløkonomiske konsekvenser

Anne Sophie Oxholm, Jakob Kjellberg

Research output: Book/reportReportCommissioned

Abstract

Evalueringer fra ti kommuner peger på, at ordningen har potentiale til at forebygge genindlæggelser og nedbringe forbruget af kommunale ydelser, men dette potentiale kan ikke spores i alle kommuner.

Evalueringerne viser desuden, at det har været svært at få gennemført besøgene. Det er kun mellem 14 % og 53 % af borgerne, som indgår i ordningerne, der modtager et første hjemmebesøg.

Det er nogle af konklusionerne fra sammenfatningen af fem DSI-publikationer, hvor de økonomiske konsekvenser af opfølgende hjemmebesøg undersøges. På baggrund af evalueringerne anbefales det, at arbejdet med at tilpasse, implementere og evaluere de opfølgende hjemmebesøg fortsætter.

I den forbindelse bør der sættes mere fokus på at identificere og forstå årsager til, at de opfølgende hjemmebesøg kun i ringe omfang gennemføres.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDSI
Number of pages14
ISBN (Electronic)978-87-7488-730-0
Publication statusPublished - Jun 2012
Externally publishedYes

Cite this