Retlig bevidsthed: Oplevelser og erfaringer af ret på tværs af tid og sted

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Studier i retlig bevidsthed analyserer personers oplevelser, forståelser og handlinger relateret til deres retlige kontekst og viser, hvor mangfoldig og foranderlig retlig bevidsthed kan være som følge af retlig bevidstheds subjektive karakter. Tidligere litteraturstudier understreger retlig bevidstheds iboende forskellighed og fokuserer særligt på metodologiske fællestræk eller fællestræk indenfor landegrænser. Denne artikel bidrager til forskningsfeltet ved at illustrere de fællestræk, der gør sig gældende i retlig bevidsthed på tværs af tid og sted. I artiklen gennemgås retssociologiske studier, der anvender retlig bevidsthed som analytisk begreb, og artiklens fokus er afgrænset til studier i retlig bevidsthed, der analyserer socialt marginaliserede personers opfattelser af rettens betydning i deres interaktion med velfærdsstaten. Eksisterende forskning viser, at denne gruppe af borgere typisk oplever retten som allestedsnærværende, hvilket understreger væsentligheden af at fokusere på netop deres retlig bevidsthed, og hvordan deres opfattelser og forståelser får betydning for deres handlinger i en velfærdsstatslig kontekst.
Original languageDanish
JournalRetfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift
Volume2
Issue number176
Pages (from-to)69-81
ISSN0105-1121
Publication statusPublished - 2023

Cite this