Ret til prøvelse af lejens størrelse - særligt efter manglende iagttagelse af en indsigelsesfrist

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Abstract

 

Højesteret har i U 2009.1448/2 H taget stilling til forståelsen af lejelovens § 59, stk. 3, og stk. 5, om foreløbig og endelig varsling af en lejeforhøjelse efter gennemførelse af en forbedring og lejerens adgang til at få lejens størrelse prøvet. Dommens resultat giver anledning til overvejelse af, i hvilket omfang lejeforholdets parter er bundet af de frister, som lejeloven og boligreguleringsloven indeholder i forhold til prøvelsen af lejens størrelse generelt, samt hvor der er krav om begrundede indsigelser (fx skatte- og afgiftsforhøjelser). Herunder indgår en vurdering af huslejenævnenes kompetencer i denne sammenhæng.

Original languageDanish
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Volume2009
Issue number6
Pages (from-to)609-614
Number of pages5
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - 14. Dec 2009

Cite this