Psykiske problemer hos 5-7-årige – forekomst, risikofaktorer og perspektiver for forebyggelse

Anne Mette Skovgaard, Hanne Elberling

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Resultater fra fødselskohorten CCC2000 viser, at en gruppe børn har betydelige problemer i tiden omkring skolestart, som indikerer, at disse børn vil få vanskeligheder i skoletilværelsen. Dette gælder først og fremmest børn med ASD og ADHD problemstillinger, hvis kognitive vanskeligheder kompromitterer indlæring og social funktion. Disse børn er desuden i særlig risiko for komplicerende følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder. De longitudinelle data fra CCC2000 peger på, at det er muligt at identificere risikofaktorer og prædiktorer for psykisk sygdom meget tidligt i barnets liv, og på et tidspunkt hvor intervention må forventes at kunne bremse en del af sygdomsudviklingen.
Original languageDanish
JournalBestPractice Psykiatri/Neurologi
Publication statusPublished - Nov 2017

Cite this