Product and Metal Stocks Accumulation of China's Megacities: Patterns, Drivers, and Implications

Qiance Liu, Zhi Cao, Xiaojie Liu, Litao Liu, Tao Dai, Ji Han, Huabo Duan, Chang Wang, Heming Wang, Jun Liu, Guotian Cai, Ruichang Mao, Gaoshang Wang, Juan Tan, Shenggong Li, Gang Liu*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

226 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Product and Metal Stocks Accumulation of China's Megacities: Patterns, Drivers, and Implications'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds