Process Evaluation of the Svendborg Project: Exploring Factors for Successful Implementation of a School Based Physical Activity Programme

Research output: ThesisPh.D. thesis

Abstract

Baggrund:
Implementering af nye tiltag i praksis er en kompleks proces. Derfor er der behov for vidensdeling om effektive strategier til implementering af skolebaserede tiltag, der har opnået at implementere fysisk aktivitet med succesfulde effektmål. Dette understreger betydningen af at undersøge initiativer som Svendborgprojektet - et omfattende interventionsprogram, der har tredoblet mængden af idræt i folkeskolen i Svendborg Kommune. Projektet har vist sig effektiv i forhold til at forebygge livsstilssygdomme og er blevet opretholdt i en periode på ti år. På trods af dokumentationen af de sundhedsmæssige resultater er implementeringsprocessen endnu ikke blevet undersøgt. Formålet med afhandlingen var derfor at identificere betydningsfulde implementeringsfaktorer, som har påvirket implementeringsprocessen af Svendborgprojektet.
Metodologi:
Pragmatismen udgør det videnskabsteoretiske ståsted i afhandlingen. Hertil anvendes et indlejret mixed-methods design med udgangspunkt i fire forskellige metoder; i) semi-strukturerede interviews, ii) høj-strukturerede interviews, iii) spørgeskemaer og iiii) dokumentanalyse. Semi-strukturerede interviews har været den dominerende metode i afhandlingen. De resterende metoder er inddraget med henblik på at skabe en bredere, dybere og mere omfattende forståelse for implementeringen af Svendborgprojektet. Indsigt i implementeringsprocessen blev indsamlet via projektledere, skoleledere og idrætslærere.
Resultater:
Fire hovedfaktorer medvirkende til en vellykket implementering af Svendborgprojektet; i) projektet stemte overens med skolens eksisterende værdier og prioriteter, ii) projektledere har anvendt en kombination af ’top-down’ og en ’bottom-up’ tilgange, iii) idrætslærere deltog i et kompetencegivende kursus og iiii) mulighed for tilpasning af projektet til skolernes lokale forhold.
Konklusion:
Projektledere, skoleledere og idrætslærere fandt alle Svendborgprojektet relevant og muligt at implementere i den eksisterende skolepraksis. Implementeringen og vedligeholdelsen af projektet blev styrket gennem en kombination af en ’bottom-up’ mentalitet via tidlig inddragelse af skolerne i beslutningsprocesserne, og en ’top-down’ tilgang via centrale krav, som skolerne var påkrævet at gennemføre. Mulighed for tilpasning af projektet til den lokale skolepraksis, understøttede implementering af programmet og den løbende videreudvikling af projektet på de individuelle skoler. Projektets tilknytning til forskning sikrede central politisk støtte, som medvirkede til finansieringen af projektet, hvilket i sidste ende tillod muligheden for videreudviklingen, vedligeholdelsen og opskalering af projektet. Endelig understøttede et fagligt kompetenceforløb idrætslærernes evner og motivation til at implementere programmet.
Translated title of the contributionProcesevaluering af Svendborg Projektet: Vidensudveksling mellem forskning og praksis
Original languageEnglish
Place of PublicationOdense
Publisher
Publication statusPublished - 2019

Note re. dissertation

Grad tildelt 16-04-2019

Cite this