Pengeinstitutankenævnets praksis: set i lyset af Jyske Hedge-sagerne

Camilla Hørby Jensen, Nis Jul Clausen, Nina Dietz Legind

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Mange af Pengeinstitutankenævnets seneste sager har vedrørt Jyske Banks rådgivning og salg af de såkaldte Jyske Invest Hedge Markedsneutrale Obligationer. I denne artikel ses der nærmere på disse afgørelser, der bl.a. påkalder sig interesse som følge af, at ankenævnet i et vist omfang synes at fravige sin tidligere praksis. Således ses det, at ankenævnet i større omfang end tidligere inddrager offentligretlige retskilder vedrørende rådgivning i sine afgørelser, ligesom ankenævnet også gør brug af omvendt bevisbyrde.
Original languageDanish
JournalErhvervsjuridisk Tidsskrift
Issue number4
Pages (from-to)335-347
Number of pages13
ISSN1901-3612
Publication statusPublished - 2010

Cite this