Pant- og retursystem: prisfastsættelse, grænseoverskridende handel og privat eksport inden for EU’s indre marked

Graham Butler*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Et og retursystem (PR-system) for drikkevarebeholdere (flasker og dåser) har længe været på plads i Danmark. Forbrugerne opkræves pant pr. beholder ved købstidspunktet, som de senere kan få tilbage, når de returnerer beholderen efter at have forbrugt indholdet. Selvom en sådan ordning er i miljøets interesse, i hvert fald historisk set før massegenbrug af husholdningsaffald, er det omdiskuteret, om en sådan ordning kan retfærdiggøres i moderne tid i betragtning af de åbenlyse problemer, som PR-systemet skaber for EU’s indre marked som en begrænsning for grænseoverskridende handel og den frie bevægelighed for varer. Denne artikel analyserer PR-systemer, idet der først redegøres for den nyeste udvikling ved EU-Domstolen, og dernæst reflekteres der over, hvad fremtiden indebærer for PR-systemer.
Original languageDanish
JournalEU-Ret & Menneskeret
Volume31
Issue number2
Pages (from-to)137-149
ISSN1395-220X
Publication statusPublished - Jul 2024

Cite this