Organisering af innovationsprojekter i transportvirksomheder

Research output: Book/reportReportCommunication

Abstract

Vi har i forbindelse med Transportens Innovationsnetværk interviewet forskellige transportvirksomheder omkring deres organisering af innovationsprojekter samt hvilke barrierer de i den forbindelse er støt på. Innovationsprojekterne er åben innovation, hvor transportvirksomheden samarbejder med eksterne partners som f.eks. leverandører af IT-udstyr og software.

Baseret på disse interviews er det muligt at identificere nogle anbefalinger til transportvirksomheder i forbindelse med deres organisering af åben innovation projekter.

Det overordnede budskab er, at tiden før projektets start, er afgørende for resultatet af projektet. Hvis transportvirksomhederne ikke tildeler de forhold, der grundigt bør afklares før projektets opstart med den nødvendige opmærksomhed, vil der muligvis opstå udfordringer og barrierer undervejs, som kan være sværere at finde løsninger til. Desuden kan den manglende investering i forberedelse af projektet påvirke den værdi, virksomheden på lang sigt får af projektet - at beslutninger i starten tages på utilstrækkeligt grundlag så projektet senere ikke kommer til at bidrage til f.eks. en ønskede fastholdelse af kunder eller nedbringelse af vedligeholdelsesomkostninger.
Original languageDanish
PublisherTransportens innovationsnetværk
Publication statusPublished - Dec 2020

Cite this