O kontekście narodzin Asterixa i znaczeniu relacji między historią indywidualną i społeczną

Translated title of the contribution: About the context of Asterix’s origin and the meaning of the relationship between individual and social history

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

37 Downloads (Pure)

Abstract

W artykule zwrócono uwagę na socjologiczny kontekst stworzenia jednej z najbardziej znanych postaci rysunkowych – Gala Asterixa. Przedstawiono pochodzenie jego autorów oraz ich prace, będące wyrazem ich drogi życiowej, podejmowanych decyzji oraz światopoglądu. Ważne znaczenie ma tutaj zagadnienie migracji oraz nawiązywania do własnych losów. Losy twórcy Asterixa są zatem pewnego rodzaju przykładem na bogactwo i złożoność kultur, które finalnie mogą przynieść bardzo dobre rezultaty w tworzeniu dzieł uniwersalnych, zrozumiałych dla każdego i cieszących się wielką popularnością. Gal Asterix jest wykreowaną postacią, która odniosła sukces w kulturze masowej, zatem niezwykle ważne są próby wyjaśnienia jej fenomenu, właśnie poprzez analizę życia i relacji społecznych jego twórcy.

ENGLISH: The article highlights the sociological context of creating one of the most famous cartoon characters – Asterix the Gaul. The authors’ origins and their creative works are presented, embodying their life path, decisions and worldview. The issue of migration and relating to one’s own biographical fate is of great importance here. The fate of the creator of Asterix is therefore a kind of example of the richness and complexity of cultures that can ultimately bring very good results in creating universal works, understandable to everyone and enjoying great popularity.
Translated title of the contributionAbout the context of Asterix’s origin and the meaning of the relationship between individual and social history
Original languagePolish
JournalUniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology” (UCS)
Volume26
Issue number1-2
Pages (from-to)69-81
ISSN2544-3062
DOIs
Publication statusPublished - Sept 2021

Keywords

 • Social change
 • Creativity
 • Social Change
 • Cultural differences
 • Emigration and Immigration
 • Migration
 • socialisation
 • segmentation
 • Mass Media
 • Poland, Ukraine, Minorities
 • Innovation
 • Context-awareness
 • Social context
 • komiks
 • zmiana spoleczna
 • kino
 • kultura masowa
 • różnice kulturowe
 • emigracja
 • migracja
 • segmentacja

Fingerprint

Dive into the research topics of 'About the context of Asterix’s origin and the meaning of the relationship between individual and social history'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this