Nedtrykt af negative nyheder: Effekten af positive og negative tv-nyheder på seernes humør, hukommelse og lyst til at se nyheder

Morten Skovsgaard, Pernille Frantz Søberg

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

16 Downloads (Pure)

Abstract

I adskillige år er det blevet debatteret, hvorvidt nyhedernes negative fokus har konsekvenser for borgerne, og om det i sid-ste ende får flere til at vende ryggen til nyhederne. Vores viden om effekterne af positive og negative nyheder er dog begrænset, og derfor undersøges det i denne artikel, hvordan henholdsvis positive og negative tv-nyheder påvirker seernes humør, hukom-melse af information fra indslaget og lyst til at se yderligere tv-nyheder. Det gør vi i et survey-eksperiment (N=204), hvor tre grupper så enten et originalt indslag eller det samme indslag klippet med henholdsvis et positivt eller et negativt fokus, mens en fjerde gruppe ikke så noget indslag og fungerede som kontrol-gruppe. Eksperimentet viser, at folk, der så et indslag med nega-tivt fokus, kom i signifikant dårligere humør end dem, der så et positivt indslag, eller dem, der ikke så noget indslag. Undersøgel-sen viser ingen effekter af et positivt kontra et negativt fokus, når det kommer til at huske information fra indslaget eller lyst til at se yderligere tv-nyheder.
Original languageDanish
JournalJournalistica. Tidsskrift for forskning i journalistik
Volume2016
Issue number1
Pages (from-to)29-52
ISSN1901-6220
Publication statusPublished - 2016

Cite this