Nabosprogsundervisning i læreruddannelsen via tværsproglighed og praksisforankring

Line Krogager Andersen*, Gitte Hjarnø Petersen, Laila Kjærbæk

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artiklen undersøger, hvad det betyder for lærerstuderendes forståelse af og tilgang til nabosprogsdidaktik i danskfaget, når de tilegner sig nabosprogsdidaktikken via et flerfaset udviklingsforløb baseret på en tværsproglig og undersøgende tilgang til sprog. Undersøgelsen udspringer af et toårigt forsknings- og udviklingsprojekt med deltagelse af alle landets læreruddannelser, der havde til formål at undersøge, hvordan tværsproglig didaktik kan bidrage til at skabe kvalitet i læreruddannelsens sprogfag. Projekt Tværsproglighed i Læreruddannelsen bygger bro mellem læreruddannelse og grundskole og er udformet som en kaskade: (1) viden om tværsproglighed målrettes undervisere på læreruddannelsen, som (2) didaktiserer den tværsproglige didaktik til læreruddannelsen, hvorefter (3) lærerstuderende redidaktiserer nabosprogsdidaktikken til grundskolen. Denne undersøgelse bygger på underviseres og studerendes didaktiske designs, fokusgruppeinterview og studerendes evalueringer. Artiklen tager udgangspunkt i teoretisk og empirisk forskningsviden om sprogtilegnelse og i en bred forståelse af tværsproglige og flersprogethedsdidaktiske undervisningstilgange, og den fokuserer på nabosprogsdidaktik, fordi nabosprogene norsk og svensk er nært beslægtede med dansk, og fordi netop disse sprog indgår i læreplanen for danskfaget.
Original languageDanish
JournalStudier i Læreruddannelse og Profession
Volume9
Issue number1
Pages (from-to)30-57
ISSN2445-8538
DOIs
Publication statusPublished - 9. Feb 2024
  • Tværsproglighed i læreruddannelsen

    Kjærbæk, L. (Project manager), Pettersson, M. P. (Co-PI), Møller Daugaard, L. (Project participant), Andersen, L. K. (Project participant), Esmann Busch, S. (Project participant), Klimaszyk, P. (Project participant), Kim Löbl, S. (Project participant), Jacobsen, S. K. (Project participant), Hjarnø Petersen, G. (Project participant), Smith-Sivertsen, M. (Project participant), Lassen Brunnt, K. (Project participant), Hauge Jensen, N. (Project participant), Fischer-Rasmussen, A.-M. (Project participant) & Christensen, B. (Project participant)

    01/02/202130/06/2022

    Project: Other Government Institutions

Cite this