Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen

Annie Høgh, Åse Marie Hansen, Charlotte Bloch, Eva Gemzøe Mikkelsen, Carolina Magdalene Maier, Roger Persson, Jacob Pedersen, Hanne Giver, Ole Olsen

Research output: Book/reportReportResearchpeer-review

Abstract

Resultaterne rapporteret i denne rapport er baseret på spørgeskemaundersøgelsen: ”Ar-bejdspladsundersøgelsen 2006” og 5 delprojekter. Arbejdspladsundersøgelsen bidrog med arbejdspladser og interviewpersoner til 4 af delprojekterne. Projektet om udbredelse og sygefravær bidrog til den samlede viden ved at analysere data omkring udbredelse af mobning samt om mobning og sygefravær fra allerede indsamlede data i andre NFA pro-jekter, herunder en repræsentativ befolkningsundersøgelse fra 2004, Den Psykosociale Arbejdsmiljøundersøgelse fra 2004/5 (PAU), og data fra et SOSU projekt: Arbejde i Ældre-plejen.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDet Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
ISBN (Print)978-87-7904-207-0
Publication statusPublished - 2009
SeriesNFA-rapport

Cite this