Mikrobiologisk Sikker Sænkning af Varmtvandstemperaturen: Resultater fra undersøgelser af brugere, serviceteknikere og beslutningstagere

Frederik Gottlieb, Henry Larsen

Research output: Book/reportReportCommissioned

Abstract

Arbejdet af Syddansk Universitet er blevet udført i form af Interviews og samtaler med brugere, videofeltstudier og workshops med serviceteknikere på de forskellige sites og interviews og workshops med beslutningstagere. Temaet omkring ”Common Sense” forståelsen er sammenfattet i rapporten ”Forståelsen Af Common Sense Begrebet Og Erfaringer Med Serviceteknikere”, som er sendt til DCW. Der er efterfølgende gjort yderligere erfaringer med serviceteknikerne, hvilket opsummeres i denne beretning. Involveringen af meningsdannere og beslutningstagere er forløbet som den sidste del af projektet og sammenfattes i denne rapport. Indsigten fra projektet vil senere blive et bidrag til forskningsområderne Participatory Innovation og Multistakeholder Innovation.
Delkonklusioner og anbefalinger:
− Mange brugere skelner ikke mellem varmt og koldt vand. Det kan være et problem for holdningen til Neuthox, hvor tilsætning af klorholdigt biocid til varmt vand kan opfattes som problematisk. I den praktiske brug kan vi imidlertid konkludere at metoden ikke giver anledning til indsigelser fra brugere.
− Det anbefales at serviceteknikerne inddrages aktivt i forbindelse med kommunikationen mellem virksomhed og slutbruger. Det er ofte dem som har den uformelle kontakt til slutbrugeren og det anbefales at DCW fremover indgår et tættere samarbejde med serviceteknikerne om hvordan formidling til slutbrugeren bedst foretages, og udarbejder materiale til dette formål.
2
− Interviews afdækkede, at på trods af en vedvarende indsats fra enkelte rådgivere har der ikke været den store interesse for at spare energi på det varme vand indtil nu. Dette er muligvis ved at ændre sig, blandt andet fordi fjernvarmeværker udtrykker en ny interesse i at kunne fremsende fjernvarmevand ved lavere temperatur.
− På en afholdt workshop blev der etableret kontakt mellem en række interessenter som normalt ikke mødes; rådgivere inden for såvel varmt vand som fjernvarme, valgte og teknikere fra boligselskaber, leverandører inden for fjernvarme og varmt vand og repræsentanter fra fem fjernvarmeværker. Vi anbefaler DCW at holde sig orienteret om den fortsatte dialog mellem disse forskellige interessenter, hvor der kan opstå potentielt handlekraftige løsninger i en nærmere fremtid.
− For DCW vil nye forretningsmodeller kunne opstå ved at følge fjernvarmebranchens nye interesse for deres kunders energiforbrug og for at kunne sænke fremløbstemperaturen. En forretningsmodel kunne for eksempel være at følge Viborg Fjernvarmes eksempel og indgå i lejeordninger i samspil med fjernvarmeselskaber, som påtænker at lave løsninger med lavtemperaturfjernvarme i områder, hvor der er bygninger med krav til Legionella. Dette er ikke en lavthængende frugt, men fra dialogen mellem interessenterne på workshoppen anses perspektiverne for at være ganske store.
Original languageDanish
Number of pages13
Commissioning bodyEnergistyrelsen
Publication statusPublished - 30. Nov 2015

Cite this