Mere om syn og skøn som bevismiddel i sager om fastsættelse af markedslejen i erhvervslejemål. Hvornår er der adgang til nyt syn og skøn under samme sag?

Jakob Juul-Sandberg, Patrizia Martinelli

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Debatten om bevismidler og værdien heraf i domstolstvister om markedslejen i erhvervslejemål fortsætter: Når det konstateres, at skønserklæringen
er mangelfuld - enten under sagens forberedelse eller i forbindelse med afhjemling af skønsmanden under hovedforhandlingen - opstår
spørgsmålet, om parterne kan kræve nyt syn og skøn enten i samme instans eller i anken. Genstanden for analyse i denne artikel er, hvorvidt
og hvornår domstolene giver adgang til nyt syn og skøn i en tvist om markedsleje.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Bolig- og Byggeret
Pages (from-to)375-380
Number of pages5
ISSN1398-1021
Publication statusPublished - 13. Sept 2011

Cite this