Mental sundhedsfremme kapacitet: Realistisk evaluering af et aktionslæringsforløb

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearch

Abstract

Mental sundhedsfremme-indsatser efterspørges i stigende grad for at reducere sygdomsbyrden forsaget af dårlig mental sundhed. Med et fokus på kapacitetsopbygning skifter fokus fra direkte at påvirke sundhedstil- standen i en befolkning mod at udvikle samfundets strukturer til at kunne fremme mental sundhed på en målrettet og bæredygtig måde. Herved forlænges og multipliceres potentielt sundhedseffekterne af en given indsats. Der er dog behov for nuanceret viden om effektiviteten og mekanismerne af indsatser målrettet kapacitetsopbygning inden for mental sundhedsfremme. Vi har derfor undersøgt potentialet for at opbygge mental sundhedsfremme kapacitet gennem aktionslæring ved at evaluere pilotimplementeringen af et aktionslæringsforløb. Forløbet er udviklet og afprøvet af partnere i partnerskabet ABC for mental sundhed. Specifikt, har vi undersøgt, 1) hvilke outcomes aktionslæringsforløb har ført til og 2) hvordan disse outcomes blev genereret. Studiets design tager udgangspunkt i realistisk evaluering og bygger på data fra observationer, interviews (n=21) med deltagere og stakeholdere og dokumenter. Data blev indsamlet under implementeringen og seks måneder efter afslutningen af aktionslæringsforløbet. En kommune, en professionshøjskole og et frivilligcenter deltog i undersøgelsen. Vi identificerede tre kategorier af outcomes: implementering af mentalsundhedsfremme initiativer; personlig udvikling; og udvikling af professionelle relationer og samarbejder på tværs af organisatoriske grænser. Vores analyser peger på, at de observerede outcomes blev genereret gennem følgende mekanismer: legitimering af mental sundhedsfremme dagsordenen; kombination af passive (fx oplæg) og aktive læringsaktiviteter (fx learning by doing og refleksionsøvelser); samarbejde på tværs (fx kommune-uddannelsesinstitution og ansatte-studerende). Resultaterne bidrager med viden om, hvordan, for hvem og under hvilke omstændigheder aktionslæring kan være en relevant vej at gå for at opbygge mental sundhedsfremme kapacitet. Denne viden er relevant i planlægningen og gennemførelsen af kapacitetsopbyggende indsatser. Vi konkluderer, at aktionslæring under de rette omstændigheder kan mobilisere og øge udnyttelsen af lokale resurser, der bidrager positivt til at vedligeholde og fremme mental sundhed.
Original languageDanish
Publication date27. Sept 2021
Publication statusPublished - 27. Sept 2021
EventFolkesundhedsdage 2021 - Hotel Nyborg Strand, Nyborg
Duration: 27. Sept 202128. Sept 2021

Conference

ConferenceFolkesundhedsdage 2021
LocationHotel Nyborg Strand
CityNyborg
Period27/09/202128/09/2021

Cite this