Measuring regional movement in the lumbar spine: Reliability and change in chronic low back pain patients

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

828 Downloads (Pure)

Abstract

Der er mange teorier om ætiologien bag lænderygsmerter (LRS), men på trods af en betydelig videnskabelig indsats, er de patoanatomisk og psykosociale årsager til LRS stort set ukendte. En måde at underinddele patienter med LRS og undersøge den bagvedliggende biologi er at måle lænderyggens regionale bevægelse og registrere om denne varierer mellem patienterne og ændres over tid i takt med at symptomerne ændres.
Det overordnede formål med denne afhandling var at opnå dybere indsigt i pålideligheden af målinger af den regionale lumbale bevægelighed, samt at undersøge, bevægelsesændringer over tid, og sammenhænge i patienternes smerter og ryg relateret funktionsnedsættelse.
Vi gennemgik den aktuelle litteratur omhandlende pålidelighed og/eller målefejl ved regional lumbal 3D måleudstyr systematisk. Desuden foretog vi reliabilitets- og longitudinelle kohorte analyser af bevægelsesdata fra en gruppe deltagere i et randomiseret klinisk forsøg. Deltagerne var 18-65 år, og havde LRS med eller uden udstrålende smerter til benene i mindst 6 uger som deres primære klage. Smerterne kunne reproduceres ved rygbevægelser eller tests, men uden nogen specifik identificeret tilgrundliggende ætiologi.
Overordnet viste den systematiske litteraturgennemgang (Manuskript I), at rapporteringen var ufuldstændig i flere domæner fx studiepopulation, test omstændigheder, samt dataanalyse og præsentation, hvilket reducerer kvaliteten af rapporteringen i almindelighed og vanskelliggør fortolkningen af estimater for pålidelighed og målefejl. Vi fandt acceptable Intraclass Correlation Coefficienter (ICC), hvilket tyder på, at disse måleinstrumenter kan anvendes til forskningsformål.
I Manuskript II analyserede vi pålideligheden af de regionale lænderygs bevægelsesmålinger fra kohorten af kroniske LRS patienter og fandt generelt lavere ICC værdier og større målefejl end rapporteret i litteraturen. Vi undersøgte desuden variationen af pålidelighed mellem undergrupper af patienter, og fandt at både pålidelighed og målefejl varierede mellem disse undergrupper.
I Manuskript III, undersøgte vi, om behandlingerne ændrede bevægeligheden i lænderyggen, og om specifikke behandlingsmodaliteter påvirker ryggens bevægelse forskelligt. Den gruppe, der fik manipulationsbehandling af lænderyggen havde signifikante ændringer på alle bevægelsesparametre. Grupperne der modtog træningsterapi opnåede signifikante ændringer i halvdelen af de inkluderede bevægelsesparametre. Desuden opnåede gruppen der modtog manipulationsbehandling et mere glat bevægelsesmønster (reduceret Jerk Index) i modsætning til træningsterapigrupperne, der ikke opnåede et glattere bevægelsesmønster.
I manuskript IV undersøgte vi forholdet mellem den regionale lænderygs bevægelighed og selvrapporterede effektmål (smerte-relaterede invaliditet målt med Roland Morris Disability Questionnaire og smerte målt med ordinal 11-box skala) i gruppen af patienter med kroniske LRS, som blev behandlet enten med træningterapi eller manipulationsbehandling. Vi fandt overordnet, at forholdet mellem ændringer i den regionale lænderygs bevægelighed og patienternes selvvurderede score, var meget svag. Men sammenhængen mellem den regionale lumbale bevægelse imod patient-vurderet smerter og ryg-relaterede funktionsniveau var forskellig i forhold til undergrupper. Således fandt vi stærkere korrelationskoefficienter og signifikante forskelle mellem klinisk relevant forbedrede imod ingen klinisk relevant ændring i nogle bevægelses parametre, i undergrupperne med rygsmerter uden udstrålede bensmerter og behandlings gruppen der modtog manipulations behandling.
Original languageEnglish
PublisherSyddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Number of pages98
Publication statusPublished - 31. May 2013

Cite this

@phdthesis{f214fb372e5749d6bfbab1584017e142,
title = "Measuring regional movement in the lumbar spine: Reliability and change in chronic low back pain patients",
abstract = "Der er mange teorier om {\ae}tiologien bag l{\ae}nderygsmerter (LRS), men p{\aa} trods af en betydelig videnskabelig indsats, er de patoanatomisk og psykosociale {\aa}rsager til LRS stort set ukendte. En m{\aa}de at underinddele patienter med LRS og unders{\o}ge den bagvedliggende biologi er at m{\aa}le l{\ae}nderyggens regionale bev{\ae}gelse og registrere om denne varierer mellem patienterne og {\ae}ndres over tid i takt med at symptomerne {\ae}ndres.Det overordnede form{\aa}l med denne afhandling var at opn{\aa} dybere indsigt i p{\aa}lideligheden af m{\aa}linger af den regionale lumbale bev{\ae}gelighed, samt at unders{\o}ge, bev{\ae}gelses{\ae}ndringer over tid, og sammenh{\ae}nge i patienternes smerter og ryg relateret funktionsneds{\ae}ttelse.Vi gennemgik den aktuelle litteratur omhandlende p{\aa}lidelighed og/eller m{\aa}lefejl ved regional lumbal 3D m{\aa}leudstyr systematisk. Desuden foretog vi reliabilitets- og longitudinelle kohorte analyser af bev{\ae}gelsesdata fra en gruppe deltagere i et randomiseret klinisk fors{\o}g. Deltagerne var 18-65 {\aa}r, og havde LRS med eller uden udstr{\aa}lende smerter til benene i mindst 6 uger som deres prim{\ae}re klage. Smerterne kunne reproduceres ved rygbev{\ae}gelser eller tests, men uden nogen specifik identificeret tilgrundliggende {\ae}tiologi.Overordnet viste den systematiske litteraturgennemgang (Manuskript I), at rapporteringen var ufuldst{\ae}ndig i flere dom{\ae}ner fx studiepopulation, test omst{\ae}ndigheder, samt dataanalyse og pr{\ae}sentation, hvilket reducerer kvaliteten af rapporteringen i almindelighed og vanskelligg{\o}r fortolkningen af estimater for p{\aa}lidelighed og m{\aa}lefejl. Vi fandt acceptable Intraclass Correlation Coefficienter (ICC), hvilket tyder p{\aa}, at disse m{\aa}leinstrumenter kan anvendes til forskningsform{\aa}l.I Manuskript II analyserede vi p{\aa}lideligheden af de regionale l{\ae}nderygs bev{\ae}gelsesm{\aa}linger fra kohorten af kroniske LRS patienter og fandt generelt lavere ICC v{\ae}rdier og st{\o}rre m{\aa}lefejl end rapporteret i litteraturen. Vi unders{\o}gte desuden variationen af p{\aa}lidelighed mellem undergrupper af patienter, og fandt at b{\aa}de p{\aa}lidelighed og m{\aa}lefejl varierede mellem disse undergrupper.I Manuskript III, unders{\o}gte vi, om behandlingerne {\ae}ndrede bev{\ae}geligheden i l{\ae}nderyggen, og om specifikke behandlingsmodaliteter p{\aa}virker ryggens bev{\ae}gelse forskelligt. Den gruppe, der fik manipulationsbehandling af l{\ae}nderyggen havde signifikante {\ae}ndringer p{\aa} alle bev{\ae}gelsesparametre. Grupperne der modtog tr{\ae}ningsterapi opn{\aa}ede signifikante {\ae}ndringer i halvdelen af de inkluderede bev{\ae}gelsesparametre. Desuden opn{\aa}ede gruppen der modtog manipulationsbehandling et mere glat bev{\ae}gelsesm{\o}nster (reduceret Jerk Index) i mods{\ae}tning til tr{\ae}ningsterapigrupperne, der ikke opn{\aa}ede et glattere bev{\ae}gelsesm{\o}nster.I manuskript IV unders{\o}gte vi forholdet mellem den regionale l{\ae}nderygs bev{\ae}gelighed og selvrapporterede effektm{\aa}l (smerte-relaterede invaliditet m{\aa}lt med Roland Morris Disability Questionnaire og smerte m{\aa}lt med ordinal 11-box skala) i gruppen af patienter med kroniske LRS, som blev behandlet enten med tr{\ae}ningterapi eller manipulationsbehandling. Vi fandt overordnet, at forholdet mellem {\ae}ndringer i den regionale l{\ae}nderygs bev{\ae}gelighed og patienternes selvvurderede score, var meget svag. Men sammenh{\ae}ngen mellem den regionale lumbale bev{\ae}gelse imod patient-vurderet smerter og ryg-relaterede funktionsniveau var forskellig i forhold til undergrupper. S{\aa}ledes fandt vi st{\ae}rkere korrelationskoefficienter og signifikante forskelle mellem klinisk relevant forbedrede imod ingen klinisk relevant {\ae}ndring i nogle bev{\ae}gelses parametre, i undergrupperne med rygsmerter uden udstr{\aa}lede bensmerter og behandlings gruppen der modtog manipulations behandling.",
keywords = "Low back pain, Measurement, Reliability, Movement, Chronic low back pain, Spine, Lumbar Spine",
author = "Mieritz, {Rune Mygind}",
year = "2013",
month = "5",
day = "31",
language = "English",
publisher = "Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet",

}

Measuring regional movement in the lumbar spine : Reliability and change in chronic low back pain patients. / Mieritz, Rune Mygind.

Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 2013. 98 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

TY - BOOK

T1 - Measuring regional movement in the lumbar spine

T2 - Reliability and change in chronic low back pain patients

AU - Mieritz, Rune Mygind

PY - 2013/5/31

Y1 - 2013/5/31

N2 - Der er mange teorier om ætiologien bag lænderygsmerter (LRS), men på trods af en betydelig videnskabelig indsats, er de patoanatomisk og psykosociale årsager til LRS stort set ukendte. En måde at underinddele patienter med LRS og undersøge den bagvedliggende biologi er at måle lænderyggens regionale bevægelse og registrere om denne varierer mellem patienterne og ændres over tid i takt med at symptomerne ændres.Det overordnede formål med denne afhandling var at opnå dybere indsigt i pålideligheden af målinger af den regionale lumbale bevægelighed, samt at undersøge, bevægelsesændringer over tid, og sammenhænge i patienternes smerter og ryg relateret funktionsnedsættelse.Vi gennemgik den aktuelle litteratur omhandlende pålidelighed og/eller målefejl ved regional lumbal 3D måleudstyr systematisk. Desuden foretog vi reliabilitets- og longitudinelle kohorte analyser af bevægelsesdata fra en gruppe deltagere i et randomiseret klinisk forsøg. Deltagerne var 18-65 år, og havde LRS med eller uden udstrålende smerter til benene i mindst 6 uger som deres primære klage. Smerterne kunne reproduceres ved rygbevægelser eller tests, men uden nogen specifik identificeret tilgrundliggende ætiologi.Overordnet viste den systematiske litteraturgennemgang (Manuskript I), at rapporteringen var ufuldstændig i flere domæner fx studiepopulation, test omstændigheder, samt dataanalyse og præsentation, hvilket reducerer kvaliteten af rapporteringen i almindelighed og vanskelliggør fortolkningen af estimater for pålidelighed og målefejl. Vi fandt acceptable Intraclass Correlation Coefficienter (ICC), hvilket tyder på, at disse måleinstrumenter kan anvendes til forskningsformål.I Manuskript II analyserede vi pålideligheden af de regionale lænderygs bevægelsesmålinger fra kohorten af kroniske LRS patienter og fandt generelt lavere ICC værdier og større målefejl end rapporteret i litteraturen. Vi undersøgte desuden variationen af pålidelighed mellem undergrupper af patienter, og fandt at både pålidelighed og målefejl varierede mellem disse undergrupper.I Manuskript III, undersøgte vi, om behandlingerne ændrede bevægeligheden i lænderyggen, og om specifikke behandlingsmodaliteter påvirker ryggens bevægelse forskelligt. Den gruppe, der fik manipulationsbehandling af lænderyggen havde signifikante ændringer på alle bevægelsesparametre. Grupperne der modtog træningsterapi opnåede signifikante ændringer i halvdelen af de inkluderede bevægelsesparametre. Desuden opnåede gruppen der modtog manipulationsbehandling et mere glat bevægelsesmønster (reduceret Jerk Index) i modsætning til træningsterapigrupperne, der ikke opnåede et glattere bevægelsesmønster.I manuskript IV undersøgte vi forholdet mellem den regionale lænderygs bevægelighed og selvrapporterede effektmål (smerte-relaterede invaliditet målt med Roland Morris Disability Questionnaire og smerte målt med ordinal 11-box skala) i gruppen af patienter med kroniske LRS, som blev behandlet enten med træningterapi eller manipulationsbehandling. Vi fandt overordnet, at forholdet mellem ændringer i den regionale lænderygs bevægelighed og patienternes selvvurderede score, var meget svag. Men sammenhængen mellem den regionale lumbale bevægelse imod patient-vurderet smerter og ryg-relaterede funktionsniveau var forskellig i forhold til undergrupper. Således fandt vi stærkere korrelationskoefficienter og signifikante forskelle mellem klinisk relevant forbedrede imod ingen klinisk relevant ændring i nogle bevægelses parametre, i undergrupperne med rygsmerter uden udstrålede bensmerter og behandlings gruppen der modtog manipulations behandling.

AB - Der er mange teorier om ætiologien bag lænderygsmerter (LRS), men på trods af en betydelig videnskabelig indsats, er de patoanatomisk og psykosociale årsager til LRS stort set ukendte. En måde at underinddele patienter med LRS og undersøge den bagvedliggende biologi er at måle lænderyggens regionale bevægelse og registrere om denne varierer mellem patienterne og ændres over tid i takt med at symptomerne ændres.Det overordnede formål med denne afhandling var at opnå dybere indsigt i pålideligheden af målinger af den regionale lumbale bevægelighed, samt at undersøge, bevægelsesændringer over tid, og sammenhænge i patienternes smerter og ryg relateret funktionsnedsættelse.Vi gennemgik den aktuelle litteratur omhandlende pålidelighed og/eller målefejl ved regional lumbal 3D måleudstyr systematisk. Desuden foretog vi reliabilitets- og longitudinelle kohorte analyser af bevægelsesdata fra en gruppe deltagere i et randomiseret klinisk forsøg. Deltagerne var 18-65 år, og havde LRS med eller uden udstrålende smerter til benene i mindst 6 uger som deres primære klage. Smerterne kunne reproduceres ved rygbevægelser eller tests, men uden nogen specifik identificeret tilgrundliggende ætiologi.Overordnet viste den systematiske litteraturgennemgang (Manuskript I), at rapporteringen var ufuldstændig i flere domæner fx studiepopulation, test omstændigheder, samt dataanalyse og præsentation, hvilket reducerer kvaliteten af rapporteringen i almindelighed og vanskelliggør fortolkningen af estimater for pålidelighed og målefejl. Vi fandt acceptable Intraclass Correlation Coefficienter (ICC), hvilket tyder på, at disse måleinstrumenter kan anvendes til forskningsformål.I Manuskript II analyserede vi pålideligheden af de regionale lænderygs bevægelsesmålinger fra kohorten af kroniske LRS patienter og fandt generelt lavere ICC værdier og større målefejl end rapporteret i litteraturen. Vi undersøgte desuden variationen af pålidelighed mellem undergrupper af patienter, og fandt at både pålidelighed og målefejl varierede mellem disse undergrupper.I Manuskript III, undersøgte vi, om behandlingerne ændrede bevægeligheden i lænderyggen, og om specifikke behandlingsmodaliteter påvirker ryggens bevægelse forskelligt. Den gruppe, der fik manipulationsbehandling af lænderyggen havde signifikante ændringer på alle bevægelsesparametre. Grupperne der modtog træningsterapi opnåede signifikante ændringer i halvdelen af de inkluderede bevægelsesparametre. Desuden opnåede gruppen der modtog manipulationsbehandling et mere glat bevægelsesmønster (reduceret Jerk Index) i modsætning til træningsterapigrupperne, der ikke opnåede et glattere bevægelsesmønster.I manuskript IV undersøgte vi forholdet mellem den regionale lænderygs bevægelighed og selvrapporterede effektmål (smerte-relaterede invaliditet målt med Roland Morris Disability Questionnaire og smerte målt med ordinal 11-box skala) i gruppen af patienter med kroniske LRS, som blev behandlet enten med træningterapi eller manipulationsbehandling. Vi fandt overordnet, at forholdet mellem ændringer i den regionale lænderygs bevægelighed og patienternes selvvurderede score, var meget svag. Men sammenhængen mellem den regionale lumbale bevægelse imod patient-vurderet smerter og ryg-relaterede funktionsniveau var forskellig i forhold til undergrupper. Således fandt vi stærkere korrelationskoefficienter og signifikante forskelle mellem klinisk relevant forbedrede imod ingen klinisk relevant ændring i nogle bevægelses parametre, i undergrupperne med rygsmerter uden udstrålede bensmerter og behandlings gruppen der modtog manipulations behandling.

KW - Low back pain

KW - Measurement

KW - Reliability

KW - Movement

KW - Chronic low back pain

KW - Spine

KW - Lumbar Spine

M3 - Ph.D. thesis

BT - Measuring regional movement in the lumbar spine

PB - Syddansk Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

ER -