Løsladt og gældsat

Annette Olesen

Research output: ThesisPh.D. thesis

Abstract

Løsladt og gældsat belyser, hvordan en gruppe flergangsdømte oplever den retlige regulering de bliver underlagt i forbindelse med deres løsladelsesproces, og hvilke handlingsstrategier de danner ud fra deres livsbetingelser. Oplevelserne, af de mentale sociale og praktiske følgevirkninger af løsladelsen som bl.a. gældsættelse og registrering i kriminalregisteret, kommer til udtryk på forskellig vis. De løsladte, der genoptager en kriminel livsstil, kompenserer gerne for de negative følger af den retlige regulering ved at etablere en uofficiel økonomi, et alternativt sikkerhedsnet samt alternative ejerskabs- og boligforhold. De løsladte, der forsøger at leve kriminalitetsfrit, oplever derimod i højere grad de negative følger af retlig regulering.
De retssikkerhedsmæssige problemer og rehabiliteringsproblemer, som gældsættelse fra sagsomkostninger i straffesager bidrager til, tillægges en særlig opmærksomhed. Studiet belyser, at gældsættelse af straffedømte i Danmark kan betragtes som en risikofaktor for recidiv. Kriminalpræventive faktorer som uddannelse, beskæftigelse og permanent bolig bliver påvirket i
en negativ retning pga. gældsættelsen.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
Edition1.
Publisher
Print ISBNs978-87-574-2887-2
Electronic ISBNs9-788757-428872
Publication statusPublished - 10. Jun 2013

Cite this