Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

Hakon Leffler, Åsa Fex Svenningsen, Mia Emgård, Ute Krengel, Erik Lundgren, Mikael Rehn, Maria Eriksson, Tore Halle

Research output: Other contributionCommissioned

96 Downloads (Pure)

Abstract

UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande.

21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. Tolv av de 21 utbildningarna får omdömet bristande kvalitet och blir därmed ifrågasatta. De berörda universiteten och högskolorna har nu ett år på sig att åtgärda bristerna för att inte förlora examenstillståndet.

Bristerna handlar framför allt om biomedicinstudenternas förmåga att göra etiska bedömningar. Flera utbildningar har inte kunnat visa att studenterna kan göra etiska bedömningar. De har heller inte kunnat visa att studenterna känner till vilka regelverk som gäller vid etikprövning. Detta är särskilt allvarligt eftersom man inom biomedicin genomför försök på såväl djur som människa. Ingen av utbildningarna brister dock i samtliga examensmål, utan flera utbildningar visar också styrkor parallellt med brister.

Övriga nio utbildningar får det högsta omdömet mycket hög kvalitet. Inom dessa utbildningar visar studenterna genomgående mycket god kunskap om områdets vetenskapliga grund, inbegripet metodkunskap och kunskap om aktuell forskning. De har också mycket god förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka information samt att formulera och lösa problem.
Original languageEnglish
Publication date6. May 2014
PublisherUniversitetskanslerämbetet, Stockholm, Sverige
Number of pages151
Publication statusPublished - 6. May 2014

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this