Kulturliv i landdistrikter

Research output: Book/reportReportResearchpeer-review

447 Downloads (Pure)

Abstract

Denne rapport præsenterer resultater fra en undersøgelse af, hvad kultur i landdistrikter består i, hvilke aktører der er dagsordensættende for kulturlivet i landdistrikter, virkningen af policy initiativer for støtte af kulturlivet, kulturens betydning for livskvalitet, tiltrækning og integration af nye tilflyttere, fastholdelse af dem som bor der, karakteren af fællesskabet og aktivitetsniveauet.
Baggrunden for undersøgelsen er den bredde anerkendelse af, at kunst- og kulturliv på forskellige måder har en positiv indvirkning på både samfunds- og individniveau. Dette gælder også for landdistrikter, hvilket blandt andet ses afspejlet i det store antal bevillinger til landdistriktsudviklingsprojekter, som indeholder elementer af kulturaktiviteter. 
Undersøgelsen blev iværksat at Syddansk Universitet i samarbejde med Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark og Slot- og Kulturstyrelsen i 2020-2023. Undersøgelsens formål er at bidrage med ny viden om kulturlivet i landdistrikter og bringe denne viden i spil i konkrete forslag til initiativer, som kan støtte op om kulturliv som medspiller i landdistriktsudviklingen.
Undersøgelsen supplerer den kvantitative undersøgelse formidlet i rapporten “Kulturforbrug og kulturaktiviteter i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark – ligheder og forskelle” fra 2021.
Original languageDanish
Place of PublicationEsbjerg
PublisherSyddansk Universitet, Center for Landdistriktsforskning
Number of pages38
ISBN (Print)9788794345613
Publication statusPublished - 26. Apr 2023
SeriesCLF Report series
Number87

Cite this