Kultur og design

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

  Abstract

  Kapitlet introducerer til centrale teoridannelser og grundbegreber inden for designforskningen i form af tre retninger: Designkultur, Participatory Design og Socialt Design.
  I første del redegøres for, hvorved Designkultur adskiller sig fra den tradition inden for designforskningen, der er formet af kunst- og arkitekturhistorikeres studie af design. Groft sagt består den væsentligste forskel i, at Designkultur indvarsler en kritik af denne traditions ide om, at designstudiets midtpunkt udgøres af en stilistisk formanalyse af designgenstanden, eventuelt suppleret med inddragelsen af de æstetisk-filosofiske tankesæt, der gør sig gældende i den periode og kultur, designeren er en del af. I modsætning hertil opstiller Designkultur en analysemodel, hvor designgenstanden anskues som en del af et mere komplekst system, der omfatter tre domæner: design, produktion og
  forbrug.
  I anden del, under overskriften Design som deltagelse, introduceres den
  retning, der kaldes “participatory design”, og som, sit engelske navn til
  trods, har sit udspring i Skandinavien. Formålet hermed er at afdække,
  hvordan design kan bruges til at fremme en kultur med direkte demokrati
  og borgerinddragelse.
  I tredje del, der bærer overskriften Design som socialt design, redegøres for, hvordan design kan anvendes med henblik på at skabe social værdi i form af forbedrede levevilkår for nogle af samfundets udsatte eller marginaliserede grupper.
  Original languageDanish
  Title of host publicationNy kulturteori
  EditorsBirgit Eriksson, Bjørn Schiermer Andersen
  PublisherHans Reitzels Forlag
  Publication dateJun 2019
  Pages435-462
  Chapter15
  ISBN (Print)978-87-412-7082-1
  Publication statusPublished - Jun 2019
  SeriesSociologi
  ISSN2245-8581

  Cite this