Kropsvisitation af indsatte i danske fængsler

Peter Vedel Kessing, Linda Kjær Minke

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Siden terrorangrebet i København i 2015 er Kriminalforsorgens
retningslinjer og praksis for gennemførelse af kropsvisitationer i fængsler blevet væsentligt skærpet. Indsatte i lukkede fængsler udsættes dagligt for kropsvisitation – nogle flere gange dagligt. De skal tage alt tøjet af, fremvise fodsåler og armhuler, løfte op i håret og dreje rundt. Nogle skal åbne munden og sætte sig på hug mhp.
visuel oral og anal inspektion. Artiklen undersøger denne praksisændring, og det konkluderes, at den nuværende praksis for gennemførelse af kropsvisitationer på flere områder ikke har hjemmel i straffuldbyrdelsesloven og er i strid med menneskeretlige krav.
Original languageDanish
JournalJuristen
Issue number2
Pages (from-to)97-109
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 27. Apr 2022

Cite this