Kronisk sinuitis maksillaris med en odontogen baggrund

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

INTRODUKTION – Der er ofte en tæt eller direkte
anatomisk relation mellem bunden af sinus maksillaris og rodspidserne svarende til såvel præmolarer
som molarer. Tandlæger bør derfor have kendskab
til symptomer på kronisk sinuitis maksillaris med
en odontogen årsag, herunder ætiologiske faktorer.

FORMÅL – Formålet med nærværende undersøgelse
var at belyse, hvilke dentale foci og behandlinger der
hyppigst forårsagede kronisk unilateral sinuitis maksillaris hos patienter henvist med henblik på kirurgisk
behandling på Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling,
Odense Universitetshospital, i en 10-årig periode.
MATERIALE OG METODE – Journalmateriale fra perioden 1. januar 2000 til 31. december 2009 blev gennemgået af øre-næse-hals-læge og tandlæge under
videreuddannelse i tand-, mund- og kæbekirurgi
med fokus på patienter med kronisk sinuitis maksillaris med en odontogen årsag, hvor en af følgende
kirurgiske behandlinger blev foretaget: Endoskopisk
åbning af kæbehule, drænage af kæbehule, sinoskopi
og endonasal trepanation af kæbehule.

RESULTATER – I alt blev 788 patienter identificeret
med kronisk sinuitis maksillaris, hvor kirurgisk behandling blev foretaget. Prævalensen af en odontogen oprindelse var 37 (4,7 %) patienter. Der blev
ikke identificeret tilfælde med bilateral sinuitis
maksillaris i denne gruppe. Symptomerne havde
persisteret i op til et år hos 67,5 % af patienterne
ved første konsultation. Kronisk sinuitis maksillaris
med en odontogen oprindelse var ofte associeret
med tandekstraktion, rodfyldningsoverskud og apikal opklaring. Således var 59 % af tilfældene opstået
i forbindelse med tandbehandling.

KONKLUSION – Såvel dental infektion som tandbehandling kan være associeret med kronisk unilateral
sinuitis maksillaris. Over halvdelen af tilfældene opstod i forbindelse med tandbehandling.
Original languageDanish
JournalTandlaegebladet
Volume125
Issue number11
Pages (from-to)1076-1080
ISSN0039-9353
Publication statusPublished - Nov 2021

Cite this