Kriminalisering af mobiltelefoner i fængsler m.v.

Thomas Elholm, Linda Kjær Minke

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Efter straffelovens § 124, stk. 4, er det strafbart at besidde eller medtage en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr i et lukket fængsel eller et arresthus. Bestemmelsen er blot ti år gammel, men den er allerede ændret flere gange. Den har været genstand for relativt mange retssager. Nogle af disse har ført til domfældelse for forhold, som ikke er omfattet af kriminaliseringen. Der har også været retssager om forbuddet mod dobbelt straf, fordi der idømmes både fængsel og ikendes strafcelle for samme overtrædelse. Formålet med artiklen er at skabe øget klarhed over rækkevidden af kriminaliseringen i straffelovens § 124, stk. 4. Behovet for en klarlægning forstærkes af den relativt hårde straf, der i de fleste sager indebærer syv dages ubetinget fængsel samt disciplinærstraf i form af strafcelleanbringelse samt udgangskarantæne for afsonere af fængselsstraf.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Kriminalret
Issue number10
Pages (from-to)1229-1239
ISSN1399-6061
Publication statusPublished - 2017

Cite this