Klar svækkelse af den faglige organisering de sidste ti år i Danmark

Research output: Other contributionResearch

Abstract

Notatet beskriver udviklingen i det faglige organiseringsmønster siden 1980 med vægt på udviklingen de seneste ti år. Det påpeges, at man for første gang siden 1960erne kan se en vedvarende tendens både til faldende medlemstal og til falden-de organisationsgrader. Faldet i organisationsgraden skyldes især at fagforbundene ikke har kunnet følge med den stigende arbejdsstyrke. Det påpeges desuden, at LO’s dominerende position på det organiserede arbejdsmarked bliver svækket, idet LO’s andel af samtlige fagligt organiserede er markant faldende, fra 73% i 1980 til 65% i dag, hvilket især skyldes arbejdsstyrkens stigende uddannelsesniveau. Fort-sætter denne udvikling, vil LO nå ned på 50% i 2024.
Udgivelsesdato: 17. august
Original languageDanish
Publication date17. Aug 2006
Place of PublicationRoskilde
Publication statusPublished - 17. Aug 2006
Externally publishedYes

Cite this