Abstract

Mennesket har udviklet evnen til at fortælle historier, og denne evne til at fortælle og have appetit på historier følger mennesket som et grundvilkår og har medført en kulturel udvikling med produktion af artefakter i form af eksempelvis skuespil, billedkunst, computerspil, film og bøger. Denne tekst omhandler den skønlitterære tekst som kulturel artefakt, og dennes samspil med og effekt på menneskets psykologiske kapacitet, herunder udvikling af refleksion, narrativ kompetence og mentalisering, hvilket er teoretiske forståelsesrammer, der ofte anvendes omkring mennesket i social- og sundhedssektoren.
Original languageDanish
Article number1
JournalFagartikler - Psykologi og Viden
Publication statusPublished - 2. Jul 2021

Cite this