Journalens potentialer: konstruktioner af og møder med journalsager i børneforsorgens regi

Cecilie Bjerre, Jacob Knage Rasmussen, Stine Grønbæk Jensen

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

I en dansk sammenhæng er informationssamfundet tæt forbundet med velfærdsstaten. Indsamling af information om befolkningen kan naturligvis spores længere tilbage i historien, men med velfærdsstatens fremvækst er både mængden af information og interesseområder ekspanderet. Den danske børneforsorg har siden Børnelovens indførelse i 1905 opereret som arkivskaber. Der skabes en journal ved hver anbringelse, og en sådan journal er kendetegnet ved at følge og være centreret om individet; barnets historie, køn, alder, sociale baggrund og adfærd. Journalsagerne kan ikke betegnes som neutrale. Vi argumenterer for, at journalerne får en formativ funktion, hvor de er medvirkende til at konstruere og opretholde sociale kategorier. Vi undersøger, hvad der er på spil, når en tidligere anbragt konfronteres med sin egen historie, som den er udlagt i journalen. Vi diskuterer potentialerne og problemerne, som knytter sig til dette møde mellem den bureaukratiske, skematiske journal og den tidligere anbragtes erindring og følelser – hvad end det gælder for socialhistorikeren eller den anbragte selv.
Original languageDanish
JournalTEMP - tidsskrift for historie
Volume7
Issue number14
Pages (from-to)76-94
ISSN1904-5565
Publication statusPublished - 2017

Cite this